26. NACIONALNA IZLOĆœBA PASA (KIKINDA) - OCENJIVANJ