KINOLOŠKO DRUŠTVO
KIKINDA
KONTAKT/MESTO ODRŽAVANJE IZLOŽBE

Uglješe Terzina 106, 23300 Kikinda, Srbija

prijava@kdkikinda.com

0230/432-523